Общи условия

Условия за обслужване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН TOPTRUCK.BG
Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. При извършването на поръчка, се счита, че клиентът е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между „ТОПКАР.БГ” ЕООД (наричан по-долу "Търговец") от една страна и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия (наричан по-долу "Потребител") във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез онлайн магазин toptruck.bg. Тези условия обвързват всички потребители.

Правила за използване на сайта

„ТОПКАР.БГ” ЕООД , като създател и собственик интернет сайт www.toptruck.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел (с изключение на купуване на продукт или услуга), при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Всички елементи на съдържанието на toptruck.bg, включително дизайн, текст, софтуерни програми, графики, рисунки и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „ТОПКАР.БГ” ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Забранява се всяко неразрешено ползване, промяна, възпроизвеждане и др. на част или цялото съдържание на Сайта и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писменото съгласие на toptruck.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.
Права и отговорности на страните
Задълженията на toptruck.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така, toptruck.bg полага грижа информацията в този Сайт да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. „ТОПКАР.БГ” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като toptruck.bg не поема отговорност да ги актуализира.

Някоя от информацията, публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не са налични в момента. „ТОПКАР.БГ” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че не разполага в наличност със заявената за закупуване стока. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради липса на складова наличност от поръчаната стока, Търговецът уведомява Потребителя в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационната форма телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Потребителят не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 10 работни дни след получаване на обратна връзка от Потребителя.

Ограничение на отговорността

„ТОПКАР.БГ” ЕООД , неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети, включително, но не само, от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо toptruck.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че като резултат на използването на този Сайт или материали от него от страна на Потребителя се стигне до възникването на вреди, за които е необходима поправка, ремонт или сервизиране на оборудване, той поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

toptruck.bg не желае да получава конфиденциална или защитена информация от потребителите чрез този Сайт. „ТОПКАР.БГ” ЕООД гарантира неприкосновеността на лични данни, предоставени от Потребителят с цел получаването на продуктй или услуги, предлагани от toptruck.bg. Изпратената от Потребителя информация в регистрационната форма ще бъде използвана за да му се помогне да заяви дадена поръчка или да изпълни дадена транзакция, както и за директен маркетинг от „ТОПКАР.БГ” ЕООД към съответния Потребител. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени по закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Поръчки/заявки на покупка

За да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през този Сайт стоки, Потребителят трябва да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма). Необходима информация за попълването на регистрационния формуляр е следната:
1. Валиден email адрес. 
2. Вярно попълнен адрес за доставка и фактуриране. 
3. Вярно попълнени лични данни за контакт и телефон.

Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми „ТОПКАР.БГ” ЕООД да ги актуализира своевременно. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на паролата си за достъп, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

В страницата на всяка стока, представена в toptruck.bg са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Активирането на поръчката на определена стока става чрез натискане на бутона „Потвърждавам поръчката”. Това дейстиве има правно-обвързваща сила, като Потребителят заявява своето съгласие за сключването на договор от разстояние и се съгласява да закупи стоките, намиращи се в пазарската му количка, приемайки и задължавайки се изцяло да спазва настоящите Общи условия.
При направена поръчка Потребителят получава потвърждение на покупката на посочения от Потребителя e-mail адрес. В допълнение, консултант от нашият Сайт се свързва със Потребителя по телефона, посочен в регистрационната форма, до 24 часа от момента на подаване на заявката за уточняване на детайлите относно поръчката и начина за доставка.

Цени и начини на плащане

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

при доставката - в брой от Потребителя ползва услугата наложен платеж (само за България);
чрез превод по банков път по банкова сметка на „ТОПКАР.БГ” ЕООД ;
По смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите, Потребителят изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките с на начин на плащане, предвиден в букви б), в) или, г) по-горе.

Когато е избран начин на плащане – чрез превод по банков път, поръчката е валидна до 6 работни часа от потвърждението й. Ако до края на този период не е постъпил банков превод по сметка на „ТОПКАР.БГ” ЕООД, поръчаните количества се отблокират и поръчката се счита за невалидна. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца след изтичане на валидността на поръчката, Потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или заместваща поръчка.

Начин на доставка

За България цената на доставката зависи от условията на куриерската фирма. Времето за доставка е между 3-5 работни дни. Доставката ще бъде доставена до посоченият адрес в регистрационната форма. (При услугата наложен платеж, стойността на покупката и стойността на доставката за заплащат на куриера.)

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспортната доставка.

Предаване на стоката

Подписвайки придружаващите стоката документи, пратката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ТОПКАР.БГ” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

При отказ от приемане на доставката, при ползване на услугата наложен платеж (за България) Потребителя приема, че трябва да заплати наказателна такса от 4.99лв. на куриера.

Връщане на стоката и рекламация

Според Закона за защита на потребителите, клиент, пазарувал в онлайн магазин toptruck.bg, има право да се откаже от получена стока като върне същата в срок от 7 (седем) работни дни (считани от датата на получаване), без да дължи обезщетение или неустойка. В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор по смисъла на предходното изречение, Потребителят трябва да има в предвид, че стоката може да се върне само ако не е използвана, освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на параметри) и не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. За да бъде върната, стоката трябва да бъде пратена в напълно запазен търговски вид: цялостната опаковката и всички придружаващи компоненти и аксесоари, документи, етикети, стикери трябва да са непокътнати и по техните места. Липсващи елементи могат да доведат до отказ да върнем заплатената сума. Разходите по връщането на стоката за изцяло за сметка на Потребителя и в двете посоки.

Потребителят има право да направи рекламация на закупена от него стока до 24 часа от получаването и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме тя да бъде заменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма-производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката (всички етикети, стикери и други трябва да са налични върху стоката), отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката в този случай са за сметка на „ТОПКАР.БГ” ЕООД.

Промяна на цени на стоки

Онлайн магазин toptruck.bg има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в потребителската база данни, както и да прекрати използването й при неправомерен достъп, при некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, toptruck.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, съгласно условията по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Търговски марки

В съдържанието на този Сайт са публикувани запазените имена, знаци и символи на продукти на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната търговска марка. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „ТОПКАР.БГ” ЕООД.

Общи бележки

„ТОПКАР.БГ” ЕООД управлява този Сайт от офиса си в град София, България. toptruck.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. „ТОПКАР.БГ” ЕООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. Ние ви препоръчваме да посещавате тази страница през известен интервал от време, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП, ние „ТОПКАР.БГ” ЕООД сме задължени и Ви предоставим свободно следната информация:
1. Името и адрес на управление – „ТОПКАР.БГ” ЕООД , гр. София жк. "Малинова долина" бл.25 ; ЕИК BG205147209

Приемайки тези условия, Потребителят се съгласява да получава е-мейли и известия от toptruck.bg относно поръчката си, съответния профил, потвърждения за промяна на неговата информация, както и отстъпки и оферти за нашите продукти на дадения от него адрес за електронна поща.;
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт;
3. Продажната цена на стоките е изписана в български левове с включено ДДС, без включени разходи за доставка на стоката (освен когато е изрично упоменато);
4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на стоките можете да видите при финализиране на поръчката си.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
6. Начините за Доставка са описани подробно в Начин на доставка.
7. Заплащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата email адрес и телефон.

Настоящите Общи условия са в сила от: Януари 2013